Equip humà

És una escola de doble línia on convivim uns 33 mestres, uns 400 alumnes, 2 vetlladores, 1 educadora d’Educació Especial, una TEEI, una tècnica d’integració social, una gestora emocional, un conserge, una administrativa, personal de cuina i monitoratge de menjador, monitoratge d’activitats extraescolars, personal de neteja i les famílies de tot l’alumnat. I sempre acompanyats de professionals dels serveis externs (EAP, CRETDIC, CREDA…)

Organització de l’equip de personal:

COMUNITAT PETITS
INFANTIL

Amparo Antón: P3 A
Francina Moreso: P3B
Chelo Castelló: TEEI
Yolanda Brull: P4 A
Maria Borrut (2/3): P4 B
Paula Garcia (1/3): P4 B
Nilda Sas: P5 A
Montse Cerezo: P5 B
Montse Morales; (SIEI)
Ghizlan Mansour: ½ infantil
Dolors Bosch: Reforç i Cap d’estudis.
Mercè Gil: Educadora Educació Especial

COMUNITAT MITJANS
(1r a 3r PRIMÀRIA)

Jordina Recasens: 1rA
Núria Martínez (2/3): 1rB
Rosa Maria Guillén: 2nA
Sílvia Serra: 2nB
Marta Marruedo: 3rA
Marta Aragón: 3rB
Jana Fierro (2/3): 3r A/B
Elisenda Codina: (1/3+1/3)
Yesenia Cortés: EE
Montse Garcia: Castellà
Maite López: Anglès
Júlia Beltran: Música INF i directora Isabel Carpio: Susport al Servei de l’Acompanyament Emocional

COMUNITAT GRANS
(4t a 6è PRIMÀRIA)

Jordina Caravaca: 4tA
Sergi Domènech: 4tB
Lidia López: 5èA
Laura Gris: 5èB
Gemma Ferrer: 6èA
Anna Chillida: 6èB i secretària
Magda Ruiz: EE
Mireia Español: Castellà
Noemí: EF
Pedro Bordera: ANG
Irina Sánchez: Música PRI
Victoria Sala: Religió
Mahfoud Serra: Tècnic Integració Social

Equip de Gestió: està constituït per les tres persones de l’Equip Directiu (directora Júlia Beltran, cap d’estudis Dolors Bosch i secretària Anna Chillida) i tres membres més que són les coordinadores de cada comunitat: Amparo Antón (Petits), Marta Aragón (Mitjans) i Jordina Caravaca (Grans). La seva funció és la de vetllar per l’organització interna de l’escola i coordinar les activitats pedagògiques del centre.

Vetlladores: Rosalia Fernández i Abigail Morgado.
Coordinadora menjador: Patricia Fernández
Administrativa: Raquel Aldea
Conserge: Josep Vilardaga