La nostra filosofia

“ L’educació no és la preparació per a la vida, és la vida”  – John Dewey

 

Els trets d’identitat de l’escola són:

EMOCIONAL perquè es considera que les emocions han d’estar presents en tot aprenentatge per assolir el desenvolupament personal i acadèmic.

INCLUSIVA perquè s’acull a tots els infants, siguin quines siguin les seves capacitats. Afavorint que cadascú arribi a desenvolupar el seu màxim potencial.

PLURAL perquè en ella hi té cabuda tothom sigui quina sigui la seva nacionalitat, ètnia, sexe i procedència.

DEMOCRÀTICA perquè es recullen les opinions de tots: alumnat, famílies i comunitat educativa.

DIALOGANT perquè es fomenta el diàleg com a eina de treball per la motivació pels aprenentatges,  la resolució de conflictes i la prevenció de la violència.

LAICA perquè es respecta totes les confessionalitats religioses, sent sensibles en les diferents necessitats de cadascuna i assolint una bona integració de totes elles.

SOSTENIBLE perquè es respecta el medi ambient i es treballa per fer uns infants conscienciats amb la necessitat de reutilitzar, reciclar i reduir.

ACTIVA perquè està oberta a participar en projectes i iniciatives proposades pel barri, el districte i la ciutat.