Pla d’organització curs 20-21

Aquest document d’organització per a l’obertura de l’Escola Seat parteix de les Instruccions per al curs 2020-2021 dels centres educatius de Catalunya, del Pla d’actuació per a curs 2020-2021 per a centres educatius en el marc de la pandèmia per COVID-19 i del document Preguntes més freqüents i Guia per elaborar el pla d’organització dels centres educatius per al curs 2020-2021, tots ells publicats pel Departament d’Educació amb l’aprovació de Salut i també seguint les indicacions donades per la inspectora del centre i respectant la idiosincràsia del nostre entorn proper.


Preservar la salut i reduir els riscos però alhora vetllar per atendre les situacions de risc d’exclusió social i garantir l’accés a l’educació dels infants serà l’equilibri que haurem de mantenir durant tot el curs 2020-2021.

Aquest serà un repte que només es pot afrontar com a comunitat educativa coresponsable de l’educació i del benestar de tots els seus membres; alumnat, famílies, personal PAS, monitoratge, personal de cuina i neteja i altres professionals de serveis externs a l’escola. Són moments de treballar en equip, de comprendre i de respectar els rols que cadascú representa i des dels quals es prenen les decisions amb perspectives complementàries.
Aquest document serà un instrument viu que anirem revisant, ampliant i compartint, és important que es faci accessible i a tenir-lo present.

Pots descarregar tot el document en el següent enllaç: