Pla lector (PLEC)

El PLEC de l’escola Seat sorgeix dels acords d’escola resultat de la formació del Claustre en ILEC durant tres cursos escolars (des del 2016-17 fins al 2018-19) i l’AIL durant dos cursos (2017-18 i 2018-19). La seva finalitat és la de ser un document àgil i concret per crear una mateixa línia de treball vers la competència lectora en tots els nivells educatius tant de l’etapa d’Infantil com de Primària.
La diagnosi feta al centre en iniciar-se la formació al Claustre va permetre observar que a l’escola mancava un espai dedicat al gust per la lectura, calia crear una línia d’escola sobre el treball la lectura i vetllar pel treball de la lectura a tots els nivells educatius.
Per tant, es va començar a treballar en aquests aspectes per a anar creant petits acords i actuacions en diferents nivells de l’escola que permetessin arribar a solucionar aquestes mancances. També les formacions van permetre tenir una mirada diferent davant la lectura i aprendre altres estratègies i mecanismes per a fomentar la lectura a tots els nivells educatius.

Descarrega el document complet: