Projecte de convivència

Aquest projecte té com a objectius:

  1. Assegurar i garantir la participació, la implicació i el compromís de tota la comunitat escolar.
  2. Ajudar cada alumne a relacionar-se amb si mateix, amb els altres i amb el món.
  3. Fomentar la mediació escolar i la cultura del diàleg com a eina bàsica en la gestió del conflicte.
  4. Fomentar una cultura de la pau i la no-violència, juntament amb els valors que fan possible preservar i enriquir la vida de totes les persones.

Pots llegir tota la informació detallada del projecte en el següent document: