ACTIVA

Una escola oberta al món, participant en diversos projectes de l’entorn amb l’únic propòsit d’afavorir un aprenentatge global als nostres infants.