INCLUSIVA I EMOCIONAL

Entenem que les emocions han de ser la base de tot aprenentatge, siguin quines siguin les capacitats de cada infant i així assolir el màxim potencial de cadascú.