PLURAL, DEMOCRÀTICA I DIALOGANT

Tothom té cabuda i veu a la nostra comunitat educativa per expressar les seves opinions, necessitats, suggeriments… d’aquesta manera es crea un diàleg que afavoreix una constant millora per a l’escola.