Equip humà

És una escola de doble línia on convivim uns 33 mestres, uns 400 alumnes, 2 vetlladores, 1 educadora d’Educació Especial, una TEEI, una tècnica d’integració social, una gestora emocional, un conserge, una administrativa, personal de cuina i monitoratge de menjador, monitoratge d’activitats extraescolars, personal de neteja i les famílies de tot l’alumnat. I sempre acompanyats de professionals dels serveis externs (EAP, CRETDIC, CREDA…)

Organització de l’equip de personal:

PETITS (Infantil)
P3 A: Yolanda Brull
P3 B: Carme Estevez
P4 A: Amparo Antón
P4 B: Montse Cerezo
P5 A: Damià Gómez (Maria Borrut permís maternitat)
P5 B: Núria Noguera i Anna Rordríguez
Reforç: Isabel Cruz i Dolors Bosch
TEEI: Chelo Castelló
Mestra SIEI: Montse Morales

MITJANS (1r, 2n i 3r de Primària)
1r A: Rosa Maria Guillén
1r B: Sílvia Serra
2n A: Mireia Alonso i Helena Soler
2n B: Marta Aragón
3r A: Marta Marruedo
3r B: Gisela Solà (Núria Martínez permís maternitat)
3r C: Montse Garcia
Mestra EE: Ana Vila
Educadora Educació Especial: Mercè Gil
Mestra reforç primària: Paula Martí i Yara Huergo

GRANS (4t, 5è i 6è de Primària)
4t A: Mireia Español
4t B: Laura Gris
5è A: Gemma Ferrer
5è B: Anna Chillida
6è A: Sergi Domènech
6è B: Jordina Caravaca
6è C: Pedro Bordera
Reforç Primària: Ingrid Isidro i Noemí Miravitlles

Religió: Victòria Sala
Persona gestió Emocional: Isabel Carpio
Tècnica Integració Social: Mahfoud Serra 
Directora: Júlia Beltran

Equip de Gestió: està constituït per les tres persones de l’Equip Directiu (directora Júlia Beltran, cap d’estudis Dolors Bosch i secretària Ingrid Isidro) i tres membres més que són les coordinadores de cada comunitat: Amparo Antón (Petits), Marta Aragón (Mitjans) i Anna Chillida (Grans). La seva funció és la de vetllar per l’organització interna de l’escola i coordinar les activitats pedagògiques del centre.

Vetlladores: Rosalia Fernández i Abigail Morgado.
Coordinadora menjador: Mónica González
Administrativa: Raquel Aldea
Conserge: Josep Vilardaga